In Karify heb je verschillende mogelijkheden voor het behouden van jouw Karify gegevens. Je kunt - ook na je behandeling - kosteloos toegang houden tot jouw eigen Karify account, of je account tijdelijk deactiveren als je momenteel geen gebruik maakt van Karify. In dit artikel staan deze mogelijkheden beschreven. 

 

1. Ik wil mijn Karify gegevens zelf behouden, maar mijn zorgprofessional hoeft niet meer mee te kijken.

In Karify kun je lid zijn van een Healthspace (online behandelomgeving) van een zorgaanbieder. Zorgprofessionals waarmee je een connectie hebt binnen deze online omgeving kunnen met jou meekijken met jouw opdrachten, berichten met jou uitwisselen en feedback geven. 

 

Als je geen lid meer wilt zijn van de Healthspace, bijvoorbeeld omdat je behandeling is afgelopen en je zorgprofessional hoeft niet langer in jouw Karify gegevens mee te kijken, dan kun je jouw Healthspacelidmaatschap opzeggen. Je zorgprofessional heeft dan geen inzage meer in jouw Karify gegevens in de Healthspace en er kan geen communicatie meer plaatsvinden tussen jou en je zorgprofessional

 

Je houdt zelf kosteloos toegang tot jouw gegevens in Mijn dossier op My Karify. Hierin kun je zelf alle ingeleverde opdrachten, uitgewisselde berichten en opgeslagen bestanden terugvinden. Ook kun je met jouw Karify account (opnieuw) lid worden van Healthspaces van zorgaanbieders.

 

Je lidmaatschap opzeggen gaan als volgt:

  • Klik op Mijn account:
  • Klik op Lidmaatschappen in het linkermenu. 
  • Klik onder het kopje Mijn profielen op het Healthspace logo.
  • Kies voor Lidmaatschap opzeggen

Ook jouw zorgprofessional kan jouw lidmaatschap bij de Healthspace beëindigen, bijvoorbeeld als je niet langer in behandeling bent. Je krijgt een e-mail waarmee je op de hoogte gebracht wordt dat jouw lidmaatschap is beëindigd. 

 

2. Ik wil op dit moment geen gebruik meer maken van Karify. 

Als je op dit moment geen gebruik meer wilt maken van Karify, dan kun je jouw Karify account deactiveren.

Je kunt dan niet meer inloggen in Karify, je hebt geen toegang meer tot de Healthspace(s) van jouw zorgprofessional(s) en je zorgprofessionals kunnen niet meer meekijken in jouw gegevens in Karify. Ook heb je geen toegang meer tot jouw eigen Karify dossier, met jouw ingeleverde opdrachten, uitgewisselde berichten en opgeslagen bestanden. 

 

Jouw Karify gegevens worden niet automatisch verwijderd. Als je later opnieuw toegang wilt hebben tot jouw Karify gegevens, dan kun je per e-mail een verzoek sturen om jouw Karify account te laten heractiveren. Een verzoek voor heractiveren kun je sturen naar help@karify.com


Je account deactiveren gaat als volgt:

  1. Ga naar Mijn account.
  2. Klik op Account en kies het tabblad Deactiveer account.
  3. Vink het vakje aan naast "Ja, ik wil mijn account deactiveren".
  4. Vul je wachtwoord in en klik op Deactiveren.

 

Heb je per abuis je account gedeactiveerd, en wil je deze toch graag laten heractiveren? Neem dan contact op met onze support via help@karify.com

 

3. Ik wil mijn Karify gegevens definitief laten verwijderen.

Als je geen gebruik meer wilt maken van Karify, en je wilt dat jouw Karify gegevens definitief worden verwijderd van de Karify servers, dan kun je hiervoor een verwijderverzoek indienen via help@karify.com

Gegevens die jouw zorgaanbieder in andere systemen heeft opgeslagen ten behoeve van hun dienstverlening worden niet door Karify verwijderd. Daarvoor kun je een verzoek bij je zorgaanbieder indienen.

 

Let op: het verwijderen van je Karify gegevens kan niet ongedaan gemaakt worden. 

Als je misschien later toch graag met Karify verder wilt, dan kun je ervoor kiezen om je account te deactiveren (zie punt 2). 

 

Account verwijderen bij overlijden

We realiseren ons dat bij het overlijden van een naaste veel komt kijken. Ook in deze situatie vinden we het belangrijk dat de gegevens van onze gebruikers veilig en privé blijven. Indien er de wens is om de gegevens van de overledene te laten verwijderen, dan kan de erfgenaam contact met ons opnemen via help@karify.com. Wij zullen je dan nader informeren over de stappen.